Kontakt

  Opiekę nad serwisem www.tospec.pl zapewnia:

  Takedo sp. z o.o.

  ul. Złota 61 lok.100

  00-819 Warszawa

  NIP: 5272744869

  REGON: 362509855

  KRS:0000575036

  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał Zakładowy: 5 000 PLN